chantichanel
България, 1 Февруари, 1978, София
Пълно описание